Autotest Lexus NX (2014 - 2021): Op scherp (2024)

Lexus staat voor luxueus, modern en hoogwaardig. Maar daarmee is hetmerk niet uniek. Wat een Lexus uniek maakt is de hybride-aandrijving. Op eenenkele uitzondering na, is iedere Lexus voorzien van een benzine- en eenelektromotor. Dat maakt een auto zuiniger en comfortabeler.

Bij de gemiddelde auto is dat al een hele aanwinst, maar voor een compacteSUV maakt het een wereld van verschil. Een compacte SUV wordt immers gekochtomdat een "full size" exemplaar te kostbaar is in aanschaf en gebruik. Endankzij de hybride-aandrijving belooft Lexus verbruikscijferswaar de concurrentie alleen maar van kan dromen.

En als het toch om de beloften gaat: de benzinemotor en elektromotor zijnsamen goed voor 197 pk / 210 Nm en daarmee behoort de Lexus NX ook nogeens tot de echte krachtpatsers in z'n soort.

Praktijk

Tot zo ver de theorie, dan nu de praktijk. De hybride-techniek van moederbedrijfToyota is in de loop der jaren steeds verder geperfectioneerd. De computerregelt de samenwerking tussen de elektromotor en de benzinemotor. De bestuurdermerkt daarom weinig van de bijzondere techniek onder de motorkap. De NX is standaard voorzienvan een automatische versnellingsbak, dus ook hier biedt Lexus extra gemak.

Opladen aan het stopcontact is nietnodig, de energie die vrijkomt bij remmen of uitrollen wordt omgezet inelektriciteit om de elektromotor aan te drijven. Ook hier heeft de bestuurderdus geen omkijken naar.

Als er al iets opvalt aan het rijden met de NX, dan is het dat de auto welheel erg stil is omdat bij lage snelheid zo veel mogelijk elektrisch wordtgereden. Alleen wanneer veel gas wordt gegeven (vlot wegrijden bij eenverkeerslicht), springt de benzinemotor merkbaar bij. Dit gaat niet gepaardmet schokken of lawaai, maar het is wel voelbaar dat er meer vermogen beschikbaar komt.

Op de snelweg zorgt de benzinemotor altijd voor de aandrijving. De elektromotoris dan slechts een assistent om tijdens tussenacceleraties het verbruik tebeperken. Wanneer het gas wordt losgelaten, valt op dat de NX zeer gemakkelijk uitrolt;deze auto staat overduidelijk op banden met lage rolweerstand! Door juistgebruik te maken van de schakel-hendels achter het stuurwiel, kan worden geremd op de motor. Op die manier wordt extra energie opgewekt voor de elektromotor.

Wie doelbewust gebruik maakt van deze middelen, ziet het verbruik sterk dalen.Het door Lexus beloofde verbruik van 1 op 18.9 is echter te scherp gesteld.Ondanks een uiterst behouden rijstijl bleef het testverbruik steken op 1 op 14.7.Aan de andere kant: bij andere merken zou zelfs de diesel-uitvoering zich nietschamen voor een dergelijk verbruik!

Prestaties

Ook als het aankomt op de prestaties, is de NX in de praktijk minder spannend danLexus doet geloven. Met een druk op de knop kan worden gekozen voor een sportieve modus.Dan vullen beide motoren elkaar aan om maximaal te kunnen presteren, maar ook danis de NX geen uitgesproken snelle auto (acceleratie 0 - 100 km/u kost 9,2 seconden).

Wat de sportieve modus vooral doet is de illusie wekken van meer snelheid.Zo beschikt de hier gereden "F-Sport"-uitvoering over "ASC"(Acoustic Sound Compensation). Wanneer nadrukkelijkgas wordt gegeven produceren de luidsprekers een motorgeluid dat de bestuurderhet idee geeft met een supersportwagen op stap te zijn. Het geluid komt echter nietuit het vooronder, maar uit het midden van de auto en klinkt daarom onecht.

Ook in de sportieve uitvoering is en blijft de NX vooral een comfortabele autodie zich het beste leent voor een uitgesproken kalme rijstijl. Wanneer wordtgereden alsof het hier een limousine betreft, zorgt de elektromotor voor extrarust en souplesse bij lage toerentallen.

Rijeigenschappen

De Lexus NX is bedoeld als luxe reisauto, niet als terreinauto. De NX isleverbaar met vierwielaandrijving, maar ook dan is de auto niet terreinwaardig.Dat is een bewuste keuze, want op die manier kon Lexus zich geheel toeleggenop het weggedrag op de verharde weg.

De NX heeft geen uitgesproken hard of zacht onderstel, maar probeertjuist een zo groot mogelijke afstand tussen de bestuurder en het mechaniekte creëren. Toch is goed merkbaar dat de NX op een zeer geavanceerd onderstelstaat, want oneffenheden in het wegdek worden keurig opgevangen. Zelfswanneer de bestuurder zich misdraagt, reageert de NX zo goedmoedig dat hetlijkt alsof er niets aan de hand is.

Ook hier verschilt de F-Sport van de gewone NX.Naast uiterlijke aanpassingen (honingraat-grille, scherper getekende bumpers,aluminium velgen, extra getint glas) is de F-Sport namelijk voorzien van een iets stugger onderstel. Zonder datdit ten koste gaat van het comfort, zorgt dit ervoor dat de NX wél metde bestuurder communiceert. Meer dan bij de gewone NX voelt de bestuurderals vanzelf aan waartoe de NX in staat is, en maakt daar vervolgens met pleziergebruik van!

Uitrusting

Om dat plezier kracht bij te zetten, heeft ook het interieur een sportief tintje.Het dashboard is namelijk in lagen opgebouwd en dat is afgekeken van Lexus'supersportwagen: de LF-A. Net als in de LF-A zijn enkele schroeven in de middentunnelbewust zichtbaar.

In iedere NX is het dashboard nadrukkelijk om de bestuurder en bijrijder heengebouwd.Daarbij liggen de inzittenden iets onderuit, hetgeen ook ongebruikelijk is voor een SUV.Dit alles geeft een voor een SUV ongebruikelijk geborgen gevoel. De donkere bekleding vanonder andere het plafond versterkt dit nog eens. De ongebruikelijk opzet gaat niet tenkoste van de ruimte; ook de achterbank en kofferruimte zijn prima.

De Lexus NX is voorzien van alle gangbare luxe- en veiligheidsvoorzieningen dievan een auto in deze prijsklasse mogen worden verwacht, plus de nodige extra's!Denk daarbij aan head-up display, een elektrisch bedienbare achterklep, eenachteruitrijcamera en een systeem om smartphones draadloos op te laden.

Conclusie

Het Japanse luxemerk Lexus introduceert een compacte SUV. Daarmee is het merk bepaaldniet uniek, maar de invulling die Lexus aan het concept geeft is wel degelijk uniek.Dat begint met de vormgeving van zowel de binnen- als de buitenkant die scherp,modern en daarom onderscheidend is. Zoals gebruikelijk bij Lexus staat het comfortop een zeer hoog niveau.

Het sterkste punt van de Lexus NX is de hybride-aandrijving. Deze zorgt op deeerste plaats voor een lager verbruik, waardoor de NX in vergelijking met de concurrentievoordeliger is in aanschaf en gebruik. Echter: het verbruik is in de praktijk niet zolaag als beloofd en het rijden is niet zo spannend als de reclame-uitingen doen vermoeden.

In de "F-Sport" variant krijgt de NX een sportief tintje. Het uiterlijk is nog scherperen de uitrusting nog rijker. Dankzij de "Sports+" modus wordt de auto spannender enagressiever, maar niet sneller. Het sportievere onderstel zorgt wel voor verschil enmaakt zet de NX op scherp.

plus

  • Vlot en relatief zuinig
  • Onderscheidende vormgeving
  • Sportief en toch comfortabel

min

  • Matige klank standaard audiosysteem
  • Touch-pad lastig te bedienen in rijdende auto
  • Trage werking elektrisch bedienbare achterklep
Autotest Lexus NX (2014 - 2021): Op scherp (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5821

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.